Běžecké trasy

Informace pro běžkaře:

BĚŽKAŘSKÁ SEZÓNA 2023/2024 UKONČENA

Více info jdemenabezky.cz

Areál Paprsek nezapomíná ani na milovníky bílé stopy, kteří si zde přijdou na své protože pravidelně upravujeme běžecké tratě v blízkém i vzdálenějším okolí chaty o celkové délce cca 70 km.

Pro zájemce z řad běžkařů, můžete zasílat příspěvky na úpravu tras. č.ú.296575726/0300 VS: 2413

Upravované běžecké trasy
Celková délka:
79 km
Počet tras: 10
Náročnost: střední
Úprava: rolba, skútr

Paprsek – upravované běžecké trasy – přehled okruhů

 • P1 – okruh Velký Šengen – 17.0 km
 • P1a – okruh Malý Šengen – 8.0 km
 • P2 – okruh: Pohádka – 9.5 km
 • P3 – okruh: Pralinka – 8.0 km
 • P3a – okruh: Malá Pralinka – 3.0 km
 • P4 – okruh: Trnová hora – Milíře – 12.0 km
 • P5 – okruh: Medvědí – 5.5 km
 • P6 – okruh Ostružná (u ŽST) – Pod Stráží – Císařská lovecká chata – 5 km
 • P7 – okruh Medvědí bouda – Císařská lovecká chata – Černý potok – Petříkov – 9 km
 • P8 – okruh Smrk (hraničník) – Černý potok – 2 km

Pravidla chování v lyžařských stopách

 1. Berte ohled na ostatní, vzájemnou ohleduplností předejdete většině případných nepříjemných situací.
 2. V upravených stopách jezděte vpravo, podobně jako na silnici.
 3. Pokud je upravena pouze jedna stopa, přednost má lyžař, který jede z kopce.
 4. Je-li proříznuta jen jedna stopa a zbytek trati je upraven pro bruslaře, má přednost lyžař jedoucí vpravo, bez ohledu na to, jede-li z kopce nebo do kopce.
 5. Vzájemné předjíždění lyžařů je povoleno z obou stran. Předjížděný není povinen uvolnit stopu pro rychlejšího lyžaře, předjíždějící by měl upozornit předjížděného o svém záměru.
 6. Při předjíždění držte hole těsně u sebe, zabráníte tak případnému zranění.
 7. Pokud předjížděný jede v trase probíhajícího závodu, pak je povinen závodníkovi s dostatečným předstihem uvolnit stopu.
 8. Při sjezdu z kopce nezapomeňte zvážit své lyžařské dovednosti, dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních lyžařů, v nepřehledném terénu se pohybujte se zvýšenou opatrností.
 9. Zastavíte-li nebo spadnete, uvolněte stopu ostatním.
 10. Ocitnete-li se při nehodě jiného lyžaře, poskytněte mu dle svých schopností první pomoc (ukládá vám to zákon). Mějte u sebe číslo Horské služby (+420 1210), nepřetržitě připravené pomoci při úrazech nebo v jiných krizových situacích.
 11. Dodržujte prostor pro bruslení, neničte stopu.
 12. Ve stopě dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních.
 13. Na lyžařské tratě nevoďte psy! Pes ničí stopu! Těžko předvídatelné chování zvířat může být velmi nebezpečné pro lyžaře ve stopě i pro vaše čtyřnohé miláčky samotné. Podle lesního zákona smějí psi do lesa pouze na vodítku. Zcela nepřípustné je nechat se ve stopě táhnout psy na řemenu.
 14. Běžecké tratě jsou strojově upravovány. Dbejte zvýšené opatrnosti, může dojít k setkání s rolbou a skútry provozovatele a Horské služby. Při setkání uvolněte stopu a umožněte bezpečný průjezd techniky.
 15. Pohybujte se pouze na značených trasách, jsou koncipovány tak, aby byli spokojeni sportovci i turisté. Opuštěním trasy do lesa nebo na paseky můžete poničit porosty v přísně chráněných územích.
 16. Ve stopách se pohybujte jen s připnutými lyžemi. Pěší chodci volte jinou cestu, není-li zbytí, pohybujte se mimo upravenou trasu, prošlapaná stopa velmi znepříjemní cestu všem lyžařům.
 17. Provozovatel běžecké tratě je oprávněn v krajním případě vyloučit osoby, které porušují pravidla chování ve stopě a zásady slušného a kultivovaného chování k ostatním, z užívání tratí, popř. je předat ke stíhání pro přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb.
 18. Na trase i v okolí udržujte pořádek, pro sebe i pro ostatní.